Er zijn gebeurtenissen waarvan u hoopt ze nooit mee te hoeven maken. Zoals het overlijden van een dierbare tijdens een vakantie in het buitenland. Eurocross begrijpt de impact die dit heeft. Samen met gespecialiseerde partners zorgen wij ervoor dat een dierbare zo snel mogelijk weer in Nederland is. Dit noemen we repatriëring.

Wanneer iemand het overlijden van een dierbare bij ons meldt, geven wij aan hoe de repatriëring zal verlopen. Ook vragen we naar de gegevens die nodig zijn om alle benodigde documenten in orde te maken. De belangrijkste informatie sturen wij nog na, omdat we begrijpen dat er op zo’n moment veel op nabestaanden afkomt.

Ieder land kent eigen procedures, ook als het gaat om een repatriëring. Daar zijn we van afhankelijk. Om hier zo goed mogelijk op te anticiperen werken wij samen met gespecialiseerde partners met veel kennis van de verschillende culturen, gebruiken, wetgevingen en talen.

Eurocross voert een repatriëring uit volgens internationale richtlijnen. De manier waarop deze richtlijnen worden uitgevoerd zijn per land verschillend. Denk hierbij aan balseming van het lichaam van de overledene, het soort kist dat gebruikt dient te worden voor de repatriëring, de benodigde documenten, etc. Na aankomst in Nederland wordt de overledene overgedragen aan de door de nabestaanden gekozen begrafenisondernemer die zorg zal dragen voor de uitvaart. Hij of zij zal de wensen voor de uitvaart met de nabestaanden verder bespreken.

Tot het moment dat de overledene in Nederland is, is Eurocross het aanspreekpunt voor de nabestaanden. Soms worden nabestaanden benaderd door (lokale) ondernemers die aanbieden te willen helpen met de repatriëring. Wij adviseren hier niet op in te gaan zonder overleg met ons. Dit kan zorgen voor onnodige hinder en vertraging van het repatriëringsproces.

Iedere situatie is anders en vraagt om een eigen benadering. Wij zullen in nauw contact blijven met de nabestaanden om het verloop van de repatriëring te bespreken. Daarbij is het voor ons belangrijk dat zij weten dat zij met al hun vragen en zorgen bij ons terecht kunnen, dat wij voor hen klaar staan. Dag en nacht.