Onuitwisbare indrukken achterlaten

Over de hele wereld werken we samen met een uitgebreid netwerk van zorgvuldig gekozen partners. Dat zijn er al gauw duizenden. Denk aan bergers, glaszetters, artsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen. Daarnaast werken we samen met vakspecialisten zoals het Leids Universitair Medisch Centrum die ons Medisch Team ondersteunen.

Onze partners selecteren we op basis van hun kennis en instelling. Met een groot aantal werken we al vele jaren samen. Zij weten wat we willen en wat we verwachten. We willen de best mogelijke hulp bieden op het moment dat het nodig is. Zij geven daar invulling aan en laten onuitwisbaar positieve indrukken bij uw klanten achter.