Informatie medische- en reishulpverlening

 • De juiste zorg ontvangen in het buitenland

  Bij een medisch probleem in het buitenland is het belangrijk dat u de juiste zorg krijgt voor uw specifieke probleem. Bij welke zorginstelling u zich kunt laten behandelen hangt af van de aard van uw letsel. Met een relatief klein medisch probleem kunt u bijvoorbeeld terecht bij een huisartsenpraktijk, terwijl bij ernstige ziekte of letsel,... Read more »

  Meer over {{data.teaser_title}}
 • Welk medisch onderzoek is echt nodig?

  Wanneer iemand een medisch probleem heeft worden vaak één of meerdere onderzoeken uitgevoerd. Dit geldt ook wanneer u zorg nodig heeft in het buitenland. Vanwege verschillende zorgstandaarden per land kan het voorkomen dat uw behandelend arts in het buitenland onderzoeken voorstelt die volgens de Nederlandse zorgstandaard niet nodig zijn. Of juist dat een bepaald onderzoek,... Read more »

  Meer over {{data.teaser_title}}
 • Medische gegevens delen, uw toestemming is nodig

  Wanneer u in het buitenland zorg nodig heeft, kunnen wij u hierbij helpen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen hebben wij inzicht nodig in uw medische situatie. Ook kan het nodig zijn dat wij overleggen met uw arts(en) in het buitenland. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een taalbarrière -waardoor u de arts... Read more »

  Meer over {{data.teaser_title}}
 • Cultuurverschillen in buitenlandse ziekenhuizen

  Als u in het buitenland te maken krijgt met medische zorg, kunt u nogal eens geconfronteerd worden met cultuurverschillen die uw verblijf in een buitenlands ziekenhuis nog minder aangenaam maken. Ook het kwaliteitsniveau in buitenlandse ziekenhuizen kan soms fors afwijken van de ervaringen die u in Nederlandse ziekenhuizen hebt gehad. Eurocross zet een aantal verschillen... Read more »

  Meer over {{data.teaser_title}}
 • Zorgkosten in het buitenland

  Als u in het buitenland wordt opgenomen of medisch behandeld, brengt dat vanzelfsprekend kosten met zich mee. Eurocross helpt u graag om de afhandeling hiervan zo soepel mogelijk te laten verlopen. We zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rij. Europese zorgpas Op de achterkant van uw zorgpas, staat European Health Insurance Card (EHIC) afgedrukt. Dat... Read more »

  Meer over {{data.teaser_title}}
 • Wie betaalt gemaakte zorgkosten in het buitenland?

  Wanneer u tijdens uw verblijf in het buitenland zorg nodig heeft kunt u het beste zo snel mogelijk contact met Eurocross opnemen. Wij kunnen op basis van de dekking van uw zorg- en/of reisverzekering de zorgkosten voor u regelen. Houd wel rekening met uw eigen risico. Worden alle kosten vergoed? De zorgverzekeraar beoordeelt uw declaratie... Read more »

  Meer over {{data.teaser_title}}
 • Wordt medische behandeling in het buitenland altijd vergoed?

  Medische behandelingen in het buitenland worden niet in alle gevallen vergoed door de verzekeraar. Om te bepalen of een behandeling in het buitenland vergoed kan worden, wordt onderscheid gemaakt tussen spoedeisende en niet-spoedeisende zorg, ook wel planbare zorg genoemd. Bij het maken van dit onderscheid worden altijd de Nederlandse richtlijnen van zorg gevolgd. Spoedeisende zorg... Read more »

  Meer over {{data.teaser_title}}
 • Hondsdolheid/Rabiës

  Hondsdolheid of rabiës is een ernstige aandoening die wereldwijd voorkomt. De ziekte is het gevolg van infectie met het rabiësvirus door een besmet dier. Laat u zo snel mogelijk behandelen als u in contact bent gekomen met rabiës. Eurocross assisteert u bij de noodzakelijke vervolgstappen. Besmetting met het virus vindt vooral plaats via honden- of... Read more »

  Meer over {{data.teaser_title}}
 • Terug naar huis (repatriëring)

  Als u tijdens een verblijf in het buitenland zorgverlening hebt gehad of nodig hebt, is het niet altijd mogelijk om op eigen gelegenheid naar huis terug te keren. In die gevallen regelt of organiseert Eurocross de repatriëring: de terugreis naar huis. Eurocross heeft een eigen medisch team dat bestaat uit artsen en verpleegkundigen. Onze artsen... Read more »

  Meer over {{data.teaser_title}}
 • Bent u staat om te vliegen? (Fit-to-Fly)

  Wanneer u in het buitenland ziek wordt of een ongeluk krijgt wilt u waarschijnlijk het liefst zo snel mogelijk naar huis. Wanneer u per vliegtuig terugreist wordt vooraf gecontroleerd of in staat bent om te vliegen. Veel luchtvaartmaatschappijen stellen een zogenoemde Fit-to-fly verklaring (FTF) verplicht. Wat is een Fit-to-fly verklaring? (FTF) Een FTF-verklaring is een... Read more »

  Meer over {{data.teaser_title}}
 • MRSA-bacterie

  In veel buitenlandse ziekenhuizen komt de potentieel gevaarlijke MRSA-bacterie voor. Deze ziektedrager wordt in Nederland nog weinig aangetroffen. Om verspreiding tegen te gaan is van overheidswege bepaald dat er speciale voorzorgsmaatregelen getroffen dienen te worden voor patiënten die zijn overgeplaatst vanuit een buitenlands ziekenhuis. De maatregelen houden in dat u bij heropname in Nederland in... Read more »

  Meer over {{data.teaser_title}}
 • Teruggeroepen van vakantie

  Als u tijdens uw vakantie het verdrietige nieuws van het thuisfront krijgt dat uw dierbare in kritieke toestand is opgenomen of is overleden, dan wilt u waarschijnlijk snel terugkeren naar Nederland. Wat doet Eurocross voor u? Als u dekking heeft om naar Nederland terug te keren, assisteert Eurocross u hierbij. Bij het eerste contact spreken... Read more »

  Meer over {{data.teaser_title}}