Als u in het buitenland te maken krijgt met medische zorg, kunt u nogal eens geconfronteerd worden met cultuurverschillen die uw verblijf in een buitenlands ziekenhuis nog minder aangenaam maken. Ook het kwaliteitsniveau in buitenlandse ziekenhuizen kan soms fors afwijken van de ervaringen die u in Nederlandse ziekenhuizen hebt gehad. Eurocross zet een aantal verschillen voor u op een rij.

In de meeste landen buiten West-Europa is het doorgaans gebruikelijk dat familie of reisgenoten een deel van de verzorging – zoals wassen en aankleden – op zich nemen. Daarbij kan het voorkomen dat zij ook het eten voor u moeten verzorgen.

In het buitenland liggen de hygiënische standaarden lager dan u in Nederland gewend bent. De verpleegkundige zorg is meestal ondergeschikt aan de medische behandeling. Ook de artsenronde, zoals die gebruikelijk is in Nederland, komt in het buitenland vaak niet voor. Het is daardoor soms lastig om een behandeld arts te spreken te krijgen of volledige informatie over uw toestand in te winnen. Ook de bezoekregelingen kunnen sterk afwijken van de Nederlandse gebruiken.

Kwaliteit

Oude apparatuur wil niet direct zeggen dat de medische behandeling ook slecht is. Het medisch team van Eurocross let erop dat de medische zorg verantwoord is. Indien deze toch te wensen overlaat, kan in het uiterste geval een evacuatie worden geregeld.