Wanneer u in het buitenland ziek wordt of een ongeluk krijgt wilt u waarschijnlijk het liefst zo snel mogelijk naar huis. Wanneer u per vliegtuig terugreist wordt vooraf gecontroleerd of in staat bent om te vliegen. Veel luchtvaartmaatschappijen stellen een zogenoemde Fit-to-fly verklaring (FTF) verplicht.

Wat is een Fit-to-fly verklaring? (FTF)

Een FTF-verklaring is een schriftelijke verklaring van een arts, waarin staat dat u in staat bent om te vliegen. Deze verklaring wordt opgesteld door uw behandelend arts of een arts uit zijn/haar team. In uitzonderlijke gevallen kan ook een van onze artsen de FTF-verklaring voor u opstellen. Als uw verklaring door uw behandelend arts is opgesteld, dan is dit vaak opgenomen in een medisch rapport.

Waarom is een FTF-verklaring nodig?

Met een FTF-verklaring geeft de arts aan dat u in staat bent om veilig te vliegen, zonder dat dit gevolgen heeft voor uw gezondheidstoestand. Reizen met een ziekte of ander letsel kan namelijk in sommige gevallen complicaties opleveren tijdens de vlucht, door de veranderende druk tijdens het vliegen.

Veel luchtvaartmaatschappijen stellen een FTF-verklaring verplicht voor zieke of gewonde reizigers. Zonder een FTF loopt u het risico te worden geweigerd op uw vlucht. Zeker bij zichtbare kwetsuren of als u wordt begeleid tijdens uw reis, is de kans groot dat het grondpersoneel u bij het inchecken om de verklaring vraagt.

Hoe vraagt u een FTF-verklaring aan?

Als wij uw terugreis organiseren, dan hoeft u niets te doen. Via de behandelend arts of het medisch rapport komt een FTF-verklaring meestal automatisch tot stand. Soms kan het voorkomen dat u een FTF-verklaring bij uw behandelend arts moet aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de verklaring ook door artsen van Eurocross worden uitgeschreven.

Naast een FTF-verklaring soms ook een MEDA nodig

In het geval dat een luchtvaartmaatschappij beschikt over een medische dienst, dan moet er een apart medisch akkoord (MEDA) worden aangevraagd. Met dit medisch akkoord geeft de luchtvaartmaatschappij aan dat u –ook wat hen betreft- in staat bent om te vliegen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw veiligheid. Eurocross vraagt dit medisch akkoord voor u aan na het afgeven van de FTF-verklaring. U hoeft daar zelf niets voor te doen.