MRSA-bacterie

In veel buitenlandse ziekenhuizen komt de potentieel gevaarlijke MRSA-bacterie voor. Deze ziektedrager wordt in Nederland nog weinig aangetroffen. Om verspreiding tegen te gaan is van overheidswege bepaald dat er speciale voorzorgsmaatregelen getroffen dienen te worden voor patiënten die zijn overgeplaatst vanuit een buitenlands ziekenhuis.

De maatregelen houden in dat u bij heropname in Nederland in eerste instantie op een eenpersoonskamer terechtkomt. Op deze manier kan op een veilige manier worden vastgesteld of u drager van de MRSA-bacterie bent. Overigens kunt u drager van de bacterie zijn zonder dat u daar zelf iets van merkt of daar ziek van wordt.

Vaststelling gebeurt door onderzoek van uitstrijkjes die op een aantal plaatsen op uw lichaam zijn gemaakt. De uitslag laat drie tot vier dagen op zich wachten.

Door schaarste aan eenpersoonskamers in Nederland kan het voorkomen dat overplaatsing vanuit het buitenland moet wachten totdat er plek voor u is gevonden.

Bezoek
Zolang niet is vastgesteld dat u géén drager bent van de MRSA-bacterie mag u de eenpersoonskamer niet verlaten. Zowel bezoekende familieleden en vrienden als verpleegkundigen moeten beschermende kleding dragen bij het betreden van uw kamer. Bij het verlaten van de kamer moet iedereen de handen grondig met een ontsmettende vloeistof wassen en naspoelen.