Als u tijdens een verblijf in het buitenland zorgverlening hebt gehad of nodig hebt, is het niet altijd mogelijk om op eigen gelegenheid naar huis terug te keren. In die gevallen regelt of organiseert Eurocross de repatriëring: de terugreis naar huis.

Eurocross heeft een eigen medisch team dat bestaat uit artsen en verpleegkundigen. Onze artsen staan in contact met uw behandeld arts en overleggen altijd wat de meest geschikte optie is voor uw persoonlijke situatie. Het team bepaalt allereerst of u in staat bent om naar Nederland te worden vervoerd. Vervolgens wordt bekeken of u naar uw huisadres mag of dat u moet worden heropgenomen.

Terugkeer naar huis

Er is sprake van repatriëring naar een huisadres als de terugreis door uw medische conditie bemoeilijkt is, maar er geen medische noodzaak bestaat voor een heropname. Denk hierbij aan een gebroken been dat behandeld is in het buitenland, waardoor u niet per auto terug kunt reizen.

Samen met u bespreken we uw mobiliteit en nemen we uw thuissituatie door. Hierdoor krijgen we inzicht in de aanpassingen die me moeten doen voor uw terugreis. En zo kunnen we u ook advies geven over de meest comfortabele manier om naar Nederland terug te keren. Als u in staat bent om met een reguliere vlucht naar huis te keren, dan kunnen wij uw tickets boeken.

Heropname in het ziekenhuis

Als het raadzaam of noodzakelijk is om uw buitenlandse opname in Nederland voort te zetten, spreken we van een medische repatriëring. Eurocross neemt dan contact op met ziekenhuizen in de buurt van uw woonplaats om te bespreken wanneer een eenpersoonskamer beschikbaar is. Dit in verband met het MRSA-protocol. Soms kan dit enkele dagen of zelfs langer duren. Ziekenhuizen stellen zich op het standpunt dat patiënten dienen te worden opgenomen in de regio waar ze woonachtig zijn. Daardoor kunnen wij niet onbeperkt uitwijken naar andere ziekenhuizen.

Voor overplaatsingen naar een verpleeghuis of revalidatieoord gelden dezelfde maatregelen.