Medische behandelingen in het buitenland worden niet in alle gevallen vergoed door de verzekeraar. Om te bepalen of een behandeling in het buitenland vergoed kan worden, wordt onderscheid gemaakt tussen spoedeisende en niet-spoedeisende zorg, ook wel planbare zorg genoemd. Bij het maken van dit onderscheid worden altijd de Nederlandse richtlijnen van zorg gevolgd. Spoedeisende zorg in het buitenland wordt door de zorgverzekeraar vergoed (tot aan het Nederlandse tarief), terwijl planbare zorg niet altijd of alleen deels kan worden vergoed.

Ook kan het voorkomen dat een arts in het buitenland een behandeling of onderzoek wil uitvoeren die in Nederland niet zou worden gedaan, omdat deze – conform de Nederlandse zorg richtlijnen – niet nodig of niet geïndiceerd is. Dit kan betekenen dat de verzekeraar deze behandeling of dit onderzoek niet (geheel) vergoedt.

Wat is spoedeisende zorg?

Spoedeisende zorg is zorg die niet uitgesteld kan worden zonder dat dit leidt tot ernstige en/of blijvende fysieke schade. Enkele voorbeelden van spoedeisende zorg zijn een hartkatheterisatie bij een hartinfarct of een operatie bij een blindedarmontsteking. In beide gevallen kan niet behandelen leiden tot zeer ernstige complicaties al dan niet erger.

Wat is niet-spoedeisende/planbare zorg?

Niet-spoedeisende zorg wordt ook wel planbare zorg genoemd. Hieronder wordt zorg verstaan die wel nodig is, maar niet direct uitgevoerd hoeft te worden in het buitenland. Het uitstellen van deze zorg geeft geen ernstige en/of blijvende fysieke schade. Wel kan dit voor de patiënt onprettig zijn. Enkele voorbeelden van planbare zorg zijn:

  • MRI-scan of een operatie bij letsel aan de kruisband: Een MRI-scan is alleen nuttig voordat je gaat opereren. Volgende de Nederlandse richtlijnen wordt een operatie aan de kruisband niet direct uitgevoerd omdat de knie door het letsel te kwetsbaar is. Ook kan een (te) vroege operatie op termijn zelfs nadelig zijn. Na enkele weken wordt gekeken of een operatie nodig is en wanneer dit wel het geval is een MRI-scan gemaakt.
  • MRI-scan bij rugpijn: hevige rugpijn wordt veroorzaakt door druk op een van de zenuwen (dit kan een hernia zijn, of een vernauwing). De diagnose kan gesteld worden door het uitvoeren van een lichamelijk onderzoek. Een MRI-scan is hierbij niet nodig.

Zorg die niet nodig is

Soms worden door een arts in het buitenland behandelingen of onderzoeken voorgesteld die niet nodig zijn. Het kan gaan om niet-geïndiceerde zorg; een behandeling of onderzoek past dan niet bij de gestelde diagnose. Denk bijvoorbeeld aan bloedonderzoek doen bij iemand met een verstuikte enkel. Ook kan een behandeling of onderzoek opzich wel bij een gestelde diagnose passen, maar in bepaalde gevallen niet van toepassing zijn. Bijvoorbeeld omdat al is gekozen voor een andere optie, een tweede behandeling of onderzoek is dan overbodig. Over het algemeen wordt zorg die niet nodig is door zorgverzekeraars niet vergoed.

Experimentele zorg in het buitenland

Tot slot is er de experimentele zorg. Het kan zijn dat een patiënt voor een experimentele behandeling wordt doorverwezen naar een specifiek ziekenhuis in het buitenland. Of deze experimentele behandeling wordt vergoed hangt af van de polisvoorwaarden van uw verzekeraar. Overleg dit altijd vooraf met uw zorgverzekeraar.

Goed om te weten

Eurocross werkt als alarmcentrale in opdracht van een aantal verzekeraars. Wij werken altijd volgens de polisvoorwaarden van deze verzekeraars.