Als uw zorgmedewerker medicatie toedient, is het van levensbelang dat dit op een veilige manier gebeurt. Voor specifieke risicovolle medicatie is het zelfs verplicht dat een tweede zorgmedewerker deze medicatie controleert voordat het aan de patiënt wordt gegeven. Eurocross Medisch Service Center helpt u graag bij deze controle.

Wat doen we
Wij zorgen voor een veilige medicatiecontrole op afstand. Dit maken wij mogelijk door ons team van BIG-geregistreerde verpleegkundigen dag en nacht beschikbaar te stellen. Hiermee zorgen we ervoor dat er altijd iemand beschikbaar is om de controle uit te voeren. Met de inzet van dubbele medicatiecontrole op afstand kunt u de richtlijnen van uw medicatieveiligheidsbeleid waarborgen. Daarmee dragen we bij aan het verbeteren van de zorg.

Hoe werkt het
Uw zorgmedewerker maakt een foto van de medicatie en de  informatie die nodig is om de dosering te beoordelen. Die foto verstuurt de zorgmedewerker via een app naar Eurocross Medisch Service Center, waarna de Eurocross-verpleegkundige de medicatie en dosering beoordeelt. Vervolgens ontvangt uw zorgmedewerker via de app een bericht of de medicatie is goedgekeurd. De app voldoet aan alle richtlijnen voor veilige informatie-uitwisseling.

Waarom doen we dit
Met het aanbieden van dubbele medicatiecontrole op afstand kunnen wij thuiszorgorganisaties ontlasten. Zorgmedewerkers hoeven namelijk niet meer met zijn tweeën op pad om medicatie op een veilige manier te kunnen toedienen. Een ander voordeel is dat de beoordeling van de medicatie erg snel plaatsvindt. Er hoeft niet langer gewacht te worden op een collega die ook zijn of haar ronde aan het doen is.

Onze meerwaarde voor u en uw klanten:

  • Wij zijn een Medisch Service Center met BIG-geregistreerde zorgprofessionals
  • 24/7 bereikbaarheid
  • Veilige digitale infrastructuur
  • Bijdrage aan het verbeteren van de medicatieveiligheid
  • Verbeteren van de zorg