Steeds meer cliënten van zorginstellingen beschikken thuis over een slimme medicijndispenser om foutief medicijngebruik te voorkomen. Een slimme medicijndispenser helpt de cliënt herinneren om medicijnen te nemen. Daarnaast geeft de dispenser direct de juiste medicijnen uit. Eurocross Medisch Service Center kan u helpen in het geval dat de cliënt de medicijnen niet of te laat uitneemt.

Hoe werkt de medicatiemonitoring?
Als uw cliënt zelfstandig medicijnen inneemt via een medicijndispenser, dan is er de mogelijkheid om dit apparaat te koppelen aan onze alarmcentrale. Als om welke reden dan ook de medicatie niet op tijd uit het apparaat wordt genomen, wordt er een signaal naar onze alarmcentrale gestuurd. Een van onze zorgprofessionals neemt dan contact op met uw cliënt.

De rol van Eurocross
Ons team van zorgprofessionals staat dag en nacht paraat voor u en uw cliënten. Met onze dienst medicatiemonitoring kunnen wij werk voor uw thuiszorgmedewerker uit handen nemen, waardoor zij zich meer kunnen focussen op het daadwerkelijke zorgen voor de cliënten. We hopen een bijdrage leveren aan het verminderen van de werkdruk in de zorg. Dankzij medicatiemonitoring ontlasten wij de werkdruk bij thuiszorginstellingen en hiermee draagt Eurocross Medisch Service Center bij aan het verbeteren van de zorg.

Meerwaarde voor u en uw klanten:

  • Wij zijn een Medisch Service Center met BIG-geregistreerde zorgprofessionals
  • 24/7 bereikbaarheid
  • Veilige infrastructuur
  • Bijdragen aan het verminderen van werkdruk bij zorgpersoneel
  • Verbeteren van de zorg