Stel, iemand is opgenomen in een Nederlands ziekenhuis, maar wil terug naar zijn of haar thuisland om daar verder te herstellen. Er is alleen geen verzekeringsdekking. U wilt (bijvoorbeeld als zorginstelling of als (ex-)werkgever) helpen, maar merkt dat repatriëring vaak alleen maar mogelijk is vanuit een verzekeringsdekking.

Naast ons werk voor verzekeraars, bieden wij onze repatriëringsdiensten ook aan bij bedrijven en ziekenhuizen die op structurele basis mensen willen helpen met hun repatriëring naar huis.

Wat we doen

Na het ontvangen van uw verzoek voor een repatriëring bespreken we via een intake de mogelijkheden. De repatriëring valt onder de verantwoordelijkheid van ons medisch team, om deze reden maken zij een reisadvies over hoe iemand het beste kan reizen. Hierbij wordt de afweging gemaakt tussen vliegtuig of per ambulance, daarnaast wordt er per situatie gekeken of en welke ondersteuning nodig is. U kunt hierbij denken aan medische hulpmiddelen, een verpleegkundige of een arts. Tot slot wordt er gekeken of een heropname in een zorginstelling nodig is. Wanneer het reisadvies gereed is, is de uitvoering van de repatriëring in handen van ons dedicated team repatriëringen.

Onze meerwaarde voor u en de patiënt

    • Uitgebreide ervaring met repatriëren en evacueren
    • 24/7 bereikbaar
    • Medisch team gespecialiseerd in beoordelen medische situaties op afstand
    • Uitgebreid netwerk van partners in 180 landen

Wilt u meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch te bereiken op 071 364 1703. Heeft u liever per mail contact? Dan zijn wij bereikbaar via sales@eurocross.nl.