Bij een medisch probleem in het buitenland is het belangrijk dat u de juiste zorg krijgt voor uw specifieke probleem. Bij welke zorginstelling u zich kunt laten behandelen hangt af van de aard van uw letsel. Met een relatief klein medisch probleem kunt u bijvoorbeeld terecht bij een huisartsenpraktijk, terwijl bij ernstige ziekte of letsel, behandeling in een specialistisch ziekenhuis nodig kan zijn. Ons medisch team helpt u de juiste zorg, op het juiste moment te krijgen.

Beoordelen of behandeling in het buitenland nodig is

Wanneer u in het buitenland een medisch probleem heeft, beoordeelt ons medisch team altijd welke behandeling het beste aansluit bij uw probleem en of het noodzakelijk is dat de behandeling of een onderzoek in het buitenland plaatsvindt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen spoedeisende en niet-spoedeisende zorg. Moet er direct worden ingegrepen? Of is dat niet nodig of zelfs niet wenselijk? De Nederlandse richtlijnen worden hierbij aangehouden.

Lees hier meer over het verschil tussen spoedeisende en niet-spoedeisende zorg.

Beoordelen van de geboden zorg in het buitenland

Wanneer u in het buitenland zorg ontvangt beoordeelt het medisch team van Eurocross of de zorg in de zorginstelling waar u zich bevindt toereikend is voor uw probleem. Het medisch team bezoekt hiervoor geregeld zorginstellingen in het buitenland en werkt nauw samen met lokale partners. De beoordeling of de zorg toereikend is, wordt gedaan op basis van de Nederlandse zorgstandaard. Om een goede beoordeling te kunnen geven is inzicht in de medische voorgeschiedenis van de patiƫnt vaak nodig. Uw toestemming is nodig om uw medische gegevens te mogen delen. Lees daar hier meer over.

Voldoet de zorg niet? Dan is overplaatsing een mogelijkheid

Als eerste wordt gekeken naar de minimale eisen waaraan een zorginstelling moet voldoen om uw specifieke probleem goed te kunnen behandelen. Hieronder vallen de aanwezige medische kennis, maar ook de onderzoeken en behandelingen die minimaal moeten kunnen worden uitgevoerd.

Als niet aan de minimale eisen kan worden voldaan, wordt overplaatsing naar de dichtstbijzijnde plek waar wel de juiste zorg geleverd wordt nagestreefd. Incidenteel wordt ervoor gekozen iemand terug naar Nederland te brengen.

Afhankelijk van de dekking van uw aanvullende zorgverzekering of reisverzekering kan ook voor overplaatsing worden gekozen wanneer niet aan de volgende secundaire voorwaarden wordt voldaan; goede communicatie met het ziekenhuis, goede verzorging (niet te verwarren met medische zorg) en behoefte aan een second opinion.