Op 1 april nemen wij van Allianz Global Assistance het stokje over als coördinerend alarmcentrale. Dit betekent dat we een jaar lang de hulpverlening coördineren bij rampen en calamiteiten in het buitenland waarbij 8 of meer Nederlanders getroffen zijn. Ieder jaar krijgt één van de vier grootste Nederlandse alarmcentrales de coördinerende rol. Eén alarmcentrale verkrijgt tenslotte sneller inzicht in de situatie waardoor getroffenen snel en slagvaardig geholpen kunnen worden.

De beste hulpverlening op momenten die ertoe doen
Bij melding van een calamiteit brengen wij de omvang van de situatie in kaart en wie betrokken zijn. We leggen contact met lokale instanties zoals ziekenhuizen, de Nederlandse ambassade en partners uit ons wereldwijde netwerk. Onze hulpverleners staan telefonisch getroffenen en familieleden te woord. Afhankelijk van de situatie zenden we een hulpverleningsteam uit naar de plek van de calamiteit om de getroffenen bij te staan.

Bekijk onze animatie over deze bijzondere en belangrijke taak:

Samenwerkende alarmcentrales
De samenwerking tussen de Nederlandse alarmcentrales Allianz Global Assistance, ANWB
Alarmcentrale, SOS International, VHD Alarmcentrale en Eurocross Assistance ontstond in 1992 na de vliegramp in Faro. Bij de ramp was niet duidelijk wie welke hulpverlening kon bieden, omdat iedere alarmcentrale op zichzelf in actie trad. De alarmcentrales stelden gezamenlijk het Protocol Coördinatie Calamiteiten Nederlandse Alarmcentrales (PCCNA) op dat de centrale coördinatie mogelijk maakt.

Op de foto:
Gea van der Huure, Teammanager Allianz Global Assistance (r) draagt de rode telefoon die symbool staat voor de overdracht van het coördinatorschap calamiteiten over aan Tito Franchetti, Manager Operations Eurocross Assistance (l)