Wij blijven de komende drie jaar dé partner van de STIMVA als het gaat om de berging van gestrande vrachtauto’s op de Nederlandse snelwegen. Zeven jaar geleden startte de samenwerking. Na een recentelijk aanbestedingstraject viel de keuze opnieuw op ons.

Centraal meldpunt
Wij nemen de meldingen van pech of een ongeval met vrachtwagens voor onze rekening en bemannen daarmee het Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV). Wanneer er een vrachtauto strandt, ontstaat er al snel file. Het is dan belangrijk om snel en accuraat te handelen. Onze alarmcentrale beschikt over een kwalitatief sterk netwerk van bergingsbedrijven die de situatie op de weg zo snel mogelijk oplossen.

Specialistische taak
Het aannemen van incidentmeldingen is een specialistisch vak. Dat vraagt om continue verbetering. De afgelopen jaren is er al veel ondernomen. Zo staan bij extreme weersomstandigheden bergingsbedrijven standby op specifieke locaties om snel te hulp te kunnen schieten. Ook is er een landelijk afhandelpunt wegsleepregeling vrachtauto’s gerealiseerd om achtergelaten vrachtauto’s weg te slepen. De komende jaren zullen wij ons samen met de STIMVA blijven inspannen voor een snellere doorstroom van het verkeer en de verkeersveiligheid na incidenten met vrachtauto’s.