Nu de zomer op z’n eind loopt en iedereen de routine van werk en school weer heeft opgepakt, is het tijd om terug te blikken op de afgelopen vakantieperiode. In deze periode ontvingen wij ruim 56.000 telefoongesprekken. In totaal werd de hulp van de alarmcentrale bijna 14.500 keer ingeroepen bij medische of technische problemen in het buitenland. De meeste medische meldingen kwamen wederom uit Spanje, Frankrijk en Griekenland. De meeste technische meldingen vanuit Frankrijk, Duitsland en Italië.

 Opvallend: ouderen met medische voorgeschiedenis in de problemen op vakantie

Wat deze zomer extra opviel waren de meldingen van 70-plussers met een medische voorgeschiedenis vanuit landen waar de medische zorg minder is dan in Nederland. Iets waar Floriana Luppino, arts bij Eurocross, zeer van opkeek:

“Het opvallende bij deze groep is niet alleen dat ze afreizen naar verre landen en/of gebieden waar de medische zorg niet conform de Nederlandse standaard en soms erg beperkt is. We zien ook geregeld dat deze mensen slecht verzekerd zijn. Dit kan betekenen dat zij dubbel in de problemen komen. Juist wanneer iemand een medische voorgeschiedenis heeft, is er vaak behoefte aan goede medische zorg of zelfs een eerdere terugreis naar Nederland. Dit kan vanuit het land of gebied waar zij zich bevinden lastig te regelen zijn. Wanneer zij niet goed verzekerd zijn kunnen de kosten hiervan ook nog eens (deels) voor eigen rekening komen. En die kosten kunnen hoog oplopen.”

Meer medische meldingen uit Oostenrijk en Thailand

Ondanks dat de top drie van landen waarvandaan de meeste medische meldingen kwamen dit jaar onveranderd is ten opzichte van afgelopen jaren (Spanje, Frankrijk en Griekenland), waren er deze zomer wel een paar verrassende stijgers en dalers. Het aantal medische meldingen uit Oostenrijk is met een kwart (+22%) gestegen. Ook uit Portugal (+20%), Thailand (+16%) en Duitsland (+13%) kwamen meer meldingen dan vorig jaar. Italië (-3%) en Griekenland (-2%) zagen juist een lichte daling in medische meldingen ten opzichte van de zomer van 2018.

Ook bij de technische meldingen is de landen top drie dit jaar onveranderd. Frankrijk, Duitsland en Italië voeren deze lijst wederom aan. Over de hele zomer gezien betroffen de meeste technische meldingen motorpech, problemen met banden en/of wielen en – dit jaar nieuw in het rijtje – accuproblemen. Onder de medische meldingen waren dit maag- en darminfecties, oorontstekingen en letsel door een ongeluk, dezelfde top drie als vorig jaar.