De verspreiding van het coronavirus heeft effect op de hele samenleving, zo ook op onze dienstverlening. Om de abonnees van onze personenalarmering, en het betrokken zorg- en technisch personeel, zo goed mogelijk te beschermen doen we een aantal aanpassingen in onze werkwijze. Op deze manier kunnen we deze kwetsbare groep op een veilige manier blijven helpen.

Extra vragen bij alarm
Wanneer iemand alarm maakt via zijn of haar personenalarmering-knop en er wordt besloten dat er een zorgmedewerker langs moet gaan, stellen wij een aantal extra corona-gerelateerde vragen om de situatie te bepalen. Zo vragen we of de abonnee besmet is met het coronavirus, of de abonnee ziekteverschijnselen vertoont of dat de abonnee in thuisisolatie zit.

Door deze informatie door te geven aan de zorgmedewerkers kunnen zij direct de juiste voorzorgsmaatregelen nemen wanneer zij naar de cliënt gaan. Dit voorkomt dat zorgmedewerkers er pas bij aankomst achter komen dat ze maatregelen moeten treffen. Dit scheelt hen veel tijd en risico op besmetting.

Aansluiting door monteur aangepast
Wanneer een nieuwe abonnee zich aansluit bij onze personenalarmering installeert een monteur normaal gesproken het alarmeringsapparaat bij de abonnee thuis. Om de apparaten nu op een veilige manier te installeren, gaan we op een andere manier te werk.

Wanneer een abonnee geen ziekteverschijnselen vertoont, installeert de monteur het alarm bij hem of haar thuis. Nadat dit in orde is, vertrekt de monteur en controleert een hulpverlener vanaf de alarmcentrale de spreek- luisterverbinding samen met de abonnee. Op deze manier is het bezoek van de monteur zo kort mogelijk. Tijdens het bezoek wordt er minimaal 1,5 meter afstand tot de abonnee behouden.

Wanneer een abonnee wel ziekteverschijnselen vertoont, zorgen we op een andere manier dat we veilig het alarm kunnen installeren. Bij een eerste werkwijze gaat de monteur niet naar de abonnee toe, maar wordt het alarm opgestuurd. Wanneer de abonnee het alarm ontvangt hoeft hij of zij alleen nog de stekker in het stopcontact te steken. Bij een tweede werkwijze zet de monteur het alarm voor de voordeur neer en blijft op gepaste afstand. Vervolgens begeleidt de monteur de abonnee telefonisch verder.