09/04/2020
In totaal hebben zich ruim 25.000 Nederlanders geregistreerd via www.bijzonderebijstandbuitenland.nl, de website waarop reizigers zich konden melden die nog in het buitenland waren en niet meer zelf naar Nederland konden terugkeren.

Registreren via www.bijzonderebijstandbuitenland.nl is niet meer mogelijk
De registratiemogelijkheid via de website is woensdag 8 april 2020 (17:00 uur Nederlandse tijd) stop gezet. Dit betekent niet dat gestrande reizigers niet meer worden geholpen. Reizigers die zich nu nog willen melden voor hulp bij de terugreis kunnen dat doen door te bellen naar het 24/7 contactcenter van het ministerie van Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Vragen en antwoorden op nederlandwereldwijd.nl
Voor vragen over de hulp bij terugkeer naar Nederland verwijzen we graag naar nederlandwereldwijd.nl.

24/03/2020
Gelukkig konden al heel veel Nederlanders die vast kwamen te zitten in het buitenland door de maatregelen rondom het coronavirus terugkeren naar huis. Maar helaas zijn er ook in het buitenland gestrande Nederlandse reizigers die geen beroep kunnen doen op een reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat nu alle reizigers die niet in staat zijn zelfstandig (of via hun reisorganisatie) terug te keren, proberen terug te halen.

Nederlandse reizigers die terug willen naar Nederland kunnen zich melden via de speciale website www.bijzonderebijstandbuitenland.nl
Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken benadrukt dat het om een ‘complexe en unieke’ operatie gaat. ‘Om deze specifieke groep mensen, die door de enorme impact van het Corona virus echt geen kant op kan, toch veilig naar huis te brengen, is een maximale inspanning noodzakelijk,’ aldus de minister. Het ministerie werkt hiervoor dan ook samen met de reisbranche, luchtvaartmaatschappijen en verzekeraars.

Het streven is een zo snel mogelijke terugreis
Om de terugreizen te realiseren wordt er voortdurend overlegd met andere landen om ruimere landingsmogelijkheden te realiseren, zodat Nederlanders die vastzitten zo snel mogelijk kunnen terugkeren. Als dit niet lukt kan gekeken worden een veilige plek in de regio om voorlopig te verblijven. Tegelijkertijd wordt er ook een beroep gedaan op de Nederlanders zelf om de verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen reis, onderdak, alternatieve reisprogramma en transport.

Eigen bijdrage
Voor deze operatie wordt een geldbedrag vrijgemaakt. Ook wordt een eigen bijdrage gevraagd aan de reizigers voor deze speciale repatriëring.

www.nederlandwereldwijd.nl
Op www.nederlandwereldwijd.nl staat meer informatie over deze speciale repatriëringsregeling en de veelgestelde vragen over de hulp bij terugkeer.

17/03/2020
De reisadviezen voor verschillende landen zijn in de afgelopen dagen aangepast in verband met de verspreiding van het coronavirus. Dat zorgt op onze alarmcentrale voor telefoontjes van Nederlanders die zich afvragen of ze nog wel op reis moeten gaan, maar ook van Nederlanders die al op reis zijn en zich in een land bevinden waar het dagelijks leven is ontwricht. We begrijpen dat dit voor onrust kan zorgen. Met welke vragen kun je waar terecht?

Vragen over de terugreis bijvoorbeeld bij een gesloten luchtruim
Per land verschilt de situatie. Bovendien kan die situatie en daarmee de maatregelen in zo’n land of gebied ook nog eens heel snel veranderen. Wij adviseren daarom de informatie over de actuele situatie in een land in de gaten te houden en de adviezen van de lokale autoriteiten op te volgen, zoals de ambassade. Op www.nederlandwereldwijd.nl staat een overzicht van veelgestelde vragen per land. Ook kun je met vragen over de terugreis contact opnemen met de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij.

Vragen bij ziek worden in het buitenland
Als je klachten krijgt die passen bij het coronavirus en je bent in het buitenland, bel dan met een (huis)arts of ziekenhuis voor advies. Als blijkt dat je medische hulp nodig hebt neem dan ook contact op met de alarmcentrale. Wij kijken dan hoe we kunnen helpen.

Vragen over medicijntekort door quarantaine of uitreisproblemen
Het kan zijn dat je in Nederland medicatie gebruikte en door een uitgestelde terugreis een tekort aan die medicatie dreigt te hebben. Neem ook dan contact op met de alarmcentrale. Nederlandse recepten worden namelijk niet altijd geaccepteerd in het buitenland. Wij kunnen dan adviseren wat te doen.

Vragen over vergoedingen bij annuleren of extra verblijfkosten
Iedere reis- en annuleringsverzekering heeft andere voorwaarden. Kijk bij vragen over vergoedingen, bijvoorbeeld bij annulering van een reis of bij extra verblijfkosten door uitreisproblemen, op de website van de verzekeraar. Daar staan vaak vragen en antwoorden.

04/03/2020
Op 27 februari werd in Nederland de eerste patiënt met het coronavirus gevonden. Inmiddels is het virus bij meerdere Nederlanders vastgesteld. In andere landen, binnen en buiten Europa, dook het virus eerder al op. Welke gevolgen heeft dit voor onze hulpverlening?

Repatriëring van Nederlanders uit het buitenland
Voor de uitvoering van onze hulpverlening volgen wij de uitspraken van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, het RIVM en de WHO. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderscheidt vier kleurcodes die de situatie in landen of gebieden aangeven. Dit zijn groen, geel, oranje en rood. De laatste drie kleurcodes hebben in meer of mindere mate gevolgen – of kunnen gevolgen hebben – voor de hulp bij een terugreis naar Nederland. Deze lichten we toe:

Kleurcodes rood en oranje: de lokale overheid heeft ter plaatse verregaande maatregelen genomen zoals afsluiting van gebieden of gecontroleerde uitreis. Het niet kunnen verlaten van zo’n gebied staat een repatriëring naar Nederland in de weg. Per hulpvraag bekijken we wat we kunnen betekenen voor iemand.

Kleurcode geel: de lokale overheid heeft maatregelen genomen, maar die vormen geen belemmering voor een repatriëring. Toch is voorzichtigheid geboden, waardoor een repatriëring vertraagd kan worden.

Annuleren of wijzigen van een reis
We adviseren Nederlanders die overwegen hun reis te annuleren of hun reisplannen te wijzigen om de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten te houden. Voor vragen over dekking raden we aan contact op te nemen met de reis- en/of annuleringsverzekeraar.

De situatie kan per dag verschillen
We houden daarom de uitspraken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het RIVM en de WHO die gevolgen kunnen hebben voor onze hulpverlening goed in de gaten.

26/02/2020
Het coronavirus is ook vastgesteld in Europa, zoals in de populaire vakantiebestemmingen Italië, Tenerife en Oostenrijk. Op dit moment gelden er geen extra richtlijnen voor de repatriëring van Nederlanders uit deze gebieden. Uiteraard volgen we het nieuws en eventuele uitspraken van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het RIVM over dergelijke richtlijnen op de voet.

Meldingen
Op dit moment hebben we een aantal meldingen ontvangen van reizigers die overwegen eerder terug te komen naar Nederland vanuit hun vakantiebestemming. Of hier dekking voor is kan per reisverzekeraar en annuleringsverzekering verschillen. Reizigers met vragen kunnen daarom het beste contact opnemen met de klantenservice van de eigen reis- en/of annuleringsverzekeraar.

Voorzorgsmaatregelen
We begrijpen het als je bezorgd bent en je afvraagt wat je zelf kunt doen. We verwijzen daarvoor graag naar de volgende tips van het Rode Kruis:
– Was regelmatig en minimaal twintig seconden je handen met zeep.
– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
– Gebruik papieren zakdoekjes.
– Als je naar een land bent geweest waar het virus is vastgesteld, houdt dan afstand van mensen met griepverschijnselen.
– Was je kleding als je in contact bent geweest met iemand met griepverschijnselen.

Verder biedt het RIVM veel aanvullende informatie over het coronavirus. Klik hier om naar de website van het RIVM te gaan.

04/02/2020
Begin januari brak een nieuw coronavirus uit in de regio Wuhan in China. Hoe gaan wij hier bij Eurocross mee om? Wanneer sprake is van een infectieziekte door een nieuw virus dienen wij de richtlijnen te volgen die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het RIVM zijn opgesteld. De keuze voor een bepaalde behandeling en of en hoe iemand te vervoeren hangt hiervan af. In het geval van het nieuwe coronavirus werd in Wuhan ook een in-en uitreisverbod ingesteld. Dit is zeer uitzonderlijk. Dit betekent voor ons dat wij mensen niet zomaar terug naar Nederland kunnen brengen of kunnen evacueren naar een andere locatie. Daarnaast hebben wij, doordat wij werken op basis van de polisvoorwaarden van de verzekeraars, te maken met het reisadvies dat Buitenlandse Zaken afgeeft. Of een verzekeraar dekking biedt voor bijvoorbeeld het omboeken of annuleren van een reis hangt onder andere af van dit reisadvies.

Wat te doen bij symptomen van het coronavirus?
Op dit moment hebben wij nog geen meldingen van reizigers ontvangen die bang zijn het coronavirus te hebben opgelopen. Heb je symptomen als koorts en luchtwegklachten zoals hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of longontsteking? En ben je de afgelopen twee weken in de regio Wuhan geweest of heb je contact gehad met een patiënt met het coronavirus? Handel dan als volgt.

Ben je nog in het buitenland? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op zodat wij je kunnen adviseren wat je het beste kunt doen. Ben je inmiddels terug in Nederland? Dan raden wij je aan contact op te nemen met de huisarts. De huisarts kan in overleg met de GGD bepalen of onderzoek naar het coronavirus nodig is.

Vluchten omboeken, ben ik daarvoor verzekerd?
Wij hebben een aantal verzoeken ontvangen om vluchten om te boeken of te annuleren. Of hier dekking voor is kan per reisverzekeraar en annuleringsverzekering verschillen. Reizigers met vragen kunnen daarom het beste contact opnemen met de klantenservice van de eigen reis- en/of annuleringsverzekeraar.

Voorzorgsmaatregelen
Deze voorzorgsmaatregelen kun je zelf treffen:
– Was regelmatig je handen (met zeep).
– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
– Maak gebruik van papieren zakdoekjes.

Meer informatie?
Het RIVM biedt veel aanvullende informatie over het nieuwe coronavirus. Klik hier om naar de website van het RIVM te gaan.