Vanaf 1 april zijn wij een jaar lang verantwoordelijk voor de hulpverlening bij rampen en calamiteiten in het buitenland waar 8 of meer Nederlanders bij betrokken zijn. Ieder jaar krijgt één van de vier grootste Nederlandse alarmcentrales deze coördinerende rol. Eén alarmcentrale verkrijgt tenslotte sneller inzicht in de situatie waardoor getroffenen snel en slagvaardig geholpen kunnen worden. 

De beste hulpverlening op momenten die ertoe doen

Bij melding van een calamiteit brengen wij de omvang van de situatie in kaart en wie betrokken zijn. We leggen contact met lokale instanties zoals ziekenhuizen en partners uit ons wereldwijde netwerk en met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Onze hulpverleners staan telefonisch getroffenen en familieleden te woord. Afhankelijk van de situatie zenden we een hulpverleningsteam uit naar de plek van de calamiteit om de getroffenen bij te staan.

Bekijk onze animatie over deze bijzondere en belangrijke taak https://www.youtube.com/watch?v=c9HYGz77Iwk

Samenwerkende alarmcentrales

De samenwerking tussen de Nederlandse alarmcentrales Allianz Global Assistance, ANWB Alarmcentrale, SOS International en Eurocross Assistance ontstond in 1992 na de vliegramp in Faro. Bij de ramp was niet duidelijk wie welke hulpverlening kon bieden, omdat iedere alarmcentrale op zichzelf in actie trad. De alarmcentrales stelden gezamenlijk het Protocol Coördinatie Calamiteiten Nederlandse Alarmcentrales (PCCNA) op dat de centrale coördinatie mogelijk maakt.