Laatste update 11/10 18:00

Alarmcentrale Eurocross Assistance coördineerde namens de Nederlandse alarmcentrales de hulpverlening bij het busongeval in Tena, Ecuador. Daarbij waren twee dodelijke slachtoffers te betreuren en meerdere gewonden.

Vandaag is de 3e groep getroffenen aangekomen in Nederland. Een verpleegkundige is meegereisd voor ondersteuning en begeleiding. Onze hulpverlener is eveneens weer thuis. Dit betekent dat het hele hulpverleningsteam, dat vorige week naar Ecuador reisde om de getroffenen bij te staan, terug is in Nederland.

De getroffenen werden op de luchthaven opgevangen door familie, medewerkers van Eurocross en de reisorganisatie.

Vanuit Nederland ondersteunen en begeleiden onze hulpverleners de laatste nog aanwezige slachtoffers in hoofdstad Quito. Afhankelijk van het herstel streven we ernaar deze spoedig naar huis te kunnen vervoeren.

We sluiten onze rol als coördinerend alarmcentrale af en hebben onze uiterste best gedaan de getroffenen van dit ernstige busongeval zo goed als mogelijk bij te staan in deze traumatische ervaring. We blijven onverminderd meeleven met de getroffenen en hun familie en wensen hen veel sterkte bij de verdere verwerking.

Coördinerend alarmcentrale
Eurocross Assistance vervult in de periode van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023 de rol van coördinerend alarmcentrale in het geval van calamiteiten in het buitenland waarbij acht of meer Nederlanders bij betrokken zijn. Met de coördinatie door één alarmcentrale wordt bereikt dat de noodzakelijke hulpverlening direct op gang komt – ongeacht de vraag via welke organisatie de uit Nederland afkomstige betrokkenen voor de hulpverlening verzekerd zijn.

 


Update 10/10 15:00

Alarmcentrale Eurocross Assistance coördineert namens de Nederlandse alarmcentrales de hulpverlening bij het busongeval in Tena, Ecuador. Daarbij waren twee dodelijke slachtoffers te betreuren en meerdere gewonden.

Vandaag is de 2e groep getroffenen aangekomen in Nederland. Ook op deze vlucht reisde een verpleegkundige mee om de reizigers te begeleiden en te ondersteunen.

Over de terugreis van de nog in Ecuador verblijvende slachtoffers doen we geen uitspraken. Dit omdat we streven naar een rustige reis en aankomst voor de betrokkenen.

 


Update 6/10 17:00

Alarmcentrale Eurocross Assistance coördineert namens de Nederlandse alarmcentrales de hulpverlening bij het busongeval in Tena, Ecuador. Daarbij waren twee dodelijke slachtoffers te betreuren en meerdere gewonden.

Vandaag is een vlucht in Nederland aangekomen met een eerste groep getroffenen. Op de vlucht reisde ook een verpleegkundige mee. De reis is goed verlopen. Op de luchthaven werden de getroffenen opgevangen door familie, medewerkers van Eurocross en de reisorganisatie.

We hopen snel meerdere getroffenen naar Nederland te kunnen repatriëren. Er liggen nu nog 4 patiënten in het ziekenhuis in Quito, waaronder de persoon die zwaargewond is geraakt.

Over wanneer de terugreis van de personen die nu nog in Ecuador zijn plaatsvinden doen we geen uitspraken. Dit omdat we streven naar een rustige reis en aankomst voor de betrokkenen.

 

————————————————-

Update 6/10 11:30

Alarmcentrale Eurocross Assistance coördineert namens de Nederlandse alarmcentrales de hulpverlening bij het busongeval in Tena, Ecuador. Daarbij waren twee dodelijke slachtoffers te betreuren en meerdere gewonden.

Op dit moment liggen er nog 4 slachtoffers in het ziekenhuis in Quito. Hieronder bevindt zich ook diegene die zwaargewond is geraakt.

Onze hulpverleners in Nederland en het hulpverleningsteam ter plaatse zijn bezig met het organiseren van de terugreizen. Gezien de verschillende medische gezondheidstoestanden van de getroffenen wordt gekeken naar meerdere vluchten. We streven naar een rustige reis en aankomst voor de slachtoffers in Nederland en zullen daarom geen uitspraken doen over wanneer de reizen plaatsvinden.

 

————————————————-

Update 5/10 21:30

Alarmcentrale Eurocross Assistance coördineert namens de Nederlandse alarmcentrales de hulpverlening bij het busongeval in Tena, Ecuador. Daarbij waren twee dodelijke slachtoffers te betreuren en meerdere gewonden.

Helaas zijn er in de loop van vandaag geen mensen meer uit het ziekenhuis ontslagen. Dat betekent dat er nog steeds 6 mensen in het ziekenhuis liggen, waaronder degene die zwaargewond is geraakt.

Het hulpverleningsteam van Eurocross dat in Ecuador aanwezig is bezocht vandaag opnieuw de getroffenen. Op de achtergrond zijn we druk bezig met het organiseren van de terugreis. Voordat we zoveel mogelijk van de getroffenen kunnen repatriëren naar huis, doen de verpleegkundigen uit het hulpteam voor de zekerheid nog een medische check. Een van de verpleegkundigen zal ook meereizen en kan zo ondersteuning bieden waar nodig. De andere verpleegkundige en de Spaanssprekende hulpverlener blijven nog in Quito.

 

————————————————-

Update 5/10 11:30

Alarmcentrale Eurocross Assistance coördineert namens de Nederlandse alarmcentrales de hulpverlening bij het busongeval in Tena, Ecuador. Daarbij waren twee dodelijke slachtoffers te betreuren en meerdere gewonden.

Het hulpverleningsteam van Eurocross is gister na aankomst bij de getroffenen langsgeweest, die zich zowel in het ziekenhuis als in een hotel bevinden, om persoonlijk kennis te maken en te horen wat ieders hulpvraag op dit moment is.

De verwachting, naar aanleiding van de terugkoppeling van de verpleegkundigen van het hulpteam, is dat er snel meer ontslagen uit het ziekenhuis zullen volgen. Na overleg van het medisch team van Eurocross met de lokale medische professionals zal hier meer duidelijkheid over komen.

We kijken of we zoveel mogelijk van de getroffenen samen naar Nederland kunnen laten reizen. Het gaat dan om in ieder geval degenen die in hotel verblijven en de mensen die ontslagen zijn uit het ziekenhuis en medisch gezien in staat zijn om te vliegen.

We inventariseren verder of iedereen een reisdocument bij zich heeft of dat er via de ambassade nog tijdelijke reisdocumenten geregeld moeten worden.

 

————————————————-

Update 4/10 22:30

Alarmcentrale Eurocross Assistance coördineert namens de Nederlandse alarmcentrales de hulpverlening bij het busongeval in Tena, Ecuador. Daarbij waren twee dodelijke slachtoffers te betreuren en meerdere gewonden.

Eén van de getroffenen is zwaargewond geraakt en is vanavond per helikopter aangekomen in Quito om daar verder behandeld te worden in het ziekenhuis. Eén van de zes andere gewonde Nederlanders in het ziekenhuis van Quito mag met ontslag. Daarnaast is zojuist het hulpverleningsteam van Eurocross, bestaande uit twee verpleegkundigen en een Spaanssprekende hulpverlener, aangekomen in Ecuador om de getroffenen bij te staan.

De gewonden in het ziekenhuis worden bezocht door de verpleegkundigen van het hulpteam. Naast steun bieden willen de verpleegkundigen weten wat er nog nodig is aan medische zorg en wanneer iemand stabiel genoeg is voor de terugreis naar Nederland. De hulpverlener uit het hulpteam gaat direct naar het hotel waar de andere Nederlanders verblijven om daar met hen te spreken over wat zij op dit moment verder nodig hebben aan hulp en over de terugreis naar Nederland.

 

————————————————-

Update 4/10 11:20

Alarmcentrale Eurocross Assistance coördineert namens de Nederlandse alarmcentrales de hulpverlening bij het busongeval in Tena, Ecuador. Het gaat om 21 betrokken Nederlanders, waarvan er twee dodelijke slachtoffers te betreuren zijn en meerdere gewonden. Ze waren allen met reisorganisatie Djoser op reis.

Zes gewonde Nederlanders zijn inmiddels per ambulance overgebracht van het ziekenhuis in Tena naar het grotere ziekenhuis in de hoofdstad Quito. Eén slachtoffer is zwaargewond. Deze persoon wordt later vandaag per helikopter overgebracht naar hetzelfde ziekenhuis in Quito.
De andere Nederlandse passagiers bevinden zich ook in de Ecuadoraanse hoofdstad.

Alle aandacht van onze hulpverleners gaat uit naar het verzorgen van de juiste hulp voor de betrokkenen. Hiervoor staan we in nauw contact met onze lokale partners, het ziekenhuis en de reisorganisatie.
Om de getroffenen nog beter bij te kunnen staan en de hulp verder te kunnen organiseren is een triageteam van Eurocross, bestaande uit twee verpleegkundigen en een Spaanssprekende hulpverlener, onderweg naar Ecuador. Zij zijn vanavond (Nederlandse tijd, lokale tijd middag) in Quito. Hier zullen ze de patiënten in het ziekenhuis opzoeken en langsgaan bij de reizigers in het hotel. Ons team kan de betrokkenen zo verder ondersteunen en zaken als de terugreis naar Nederland organiseren.

Coördinerend alarmcentrale
Eurocross Assistance vervult in de periode van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023 de rol van coördinerend alarmcentrale in het geval van calamiteiten in het buitenland waarbij acht of meer Nederlanders bij betrokken zijn. Met de coördinatie door één alarmcentrale wordt bereikt dat de noodzakelijke hulpverlening direct op gang komt – ongeacht de vraag via welke organisatie de uit Nederland afkomstige betrokkenen voor de hulpverlening verzekerd zijn.

 

————————————————-

3/10

Alarmcentrale Eurocross Assistance coördineert namens de Nederlandse alarmcentrales de hulpverlening bij het busongeval in Tena, Ecuador. Het gaat om 21 betrokken Nederlanders, waarvan er twee dodelijke slachtoffers te betreuren zijn en meerdere gewonden. Een aantal gewonden bevindt zich nog in het ziekenhuis in Tena. In samenwerking met het ziekenhuis proberen we deze slachtoffers naar het grotere ziekenhuis in de hoofdstad Quito over te brengen voor meer specialistische zorg.

Alle aandacht van onze hulpverleners gaat uit naar het verzorgen van de juiste zorg op de juiste plek voor de slachtoffers. Hiervoor staan we in nauw contact met onze lokale partners, het ziekenhuis en de reisorganisatie. Doel is om alle betrokkenen over te brengen naar Quito. Vanuit daar kunnen we de repatriëring naar Nederland regelen.

Om de getroffenen nog beter bij te kunnen staan en de hulp verder te kunnen organiseren vertrekt morgenochtend een triageteam van Eurocross, bestaande uit twee verpleegkundigen en een Spaanssprekende hulpverlener, richting Ecuador.

We streven ernaar eenieder spoedig de juiste hulp te kunnen bieden.